Ekoplaneta

0
352

Wyzwania, jakie stoją przed energetyką światową

Problemem współczesnego świata jest niewątpliwie racjonalne wykorzystywanie takich surowców jak ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel brunatny i kamienny, aby ich zasoby starczyły dla kolejnych pokoleń. Mówimy tutaj o źródłach energii nieodnawialnej, dlatego też tak ważną rolę w funkcjonowaniu świata odgrywają odnawialne źródła energii, czyli: energia słoneczna, wodna, geotermalna, wiatrowa i biomasa.

Mówiąc o paliwach kopalnych warto zapoznać się z miejscami ich wydobycia. W przypadku węgla kamiennego największe zasoby tego surowca znajdują się na terenie byłego ZSRR, Chin i USA. Węgiel jeszcze przez długi czas będzie odgrywał kluczową rolę, chociażby, dlatego, że powstają nowe technologie np. czystego spalania węgla.

Polska znajduje się w czołówce państw wydobywających ten surowiec.

Kolejnym źródłem energii nieodnawialnej jest ropa naftowa.

Jej największe rezerwy znajdują  się na bliskim wschodzie. Cały czas jest to surowiec strategiczny, który wpływa na geopolityczne zjawiska. To, że były teren ZSRR i bliski wschód są miejscami o sporych zasobach surowcowych wiadomo od dawna. Dlatego też, ogromne ilości gazu ziemnego znajdują się właśnie na wcześniej wymienionych terenach. Rośnie zapotrzebowanie na gaz ziemny, między innymi zapotrzebowanie Europy na dany surowiec jest ogromne.

W Polsce praktycznie całe zasoby energii to paliwa stałe, które są niekorzystne dla środowiska. Dlatego ciekawą alternatywą dla naszej gospodarki pozostają  źródła energii odnawialnej. Za taką sytuację winić  można historię, kiedy to węgiel był głównym surowcem pozyskiwania energii a znaczenie ropy i gazu ziemnego było minimalizowane.

Ponieważ zasoby źródeł  pierwotnych wystarczą na zaspokojenie aktualnych potrzeb, wysiłki państw powinny skupić się na jednoczesnym promowaniu OZE myśląc o przyszłości jak również na wprowadzaniu innowacyjnych technologii w pozyskiwaniu paliw kopalnych.