Karta informacyjna przedsięwzięcia – co to jest i kiedy trzeba ją stworzyć?

0
1494
karta inwentaryzacja przedsięwzięcia bydgoszcz

Jeśli zastanawiasz się nad zbudowaniem domu w obszarze chronionym, to wiedz, że będziesz potrzebować kartę informacyjną przedsięwzięcia. Bez tego dokumentu nie będziesz mógł zbudować nieruchomości, która może oddziaływać na środowisko. Stworzenie KIP jest pierwszym krokiem do planowania dalszej inwestycji. Dlatego jeśli przewidujesz, że Twój dom może wpłynąć na otaczające go środowisko, to musisz sporządzić kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Karta informacyjna przedsięwzięcia: co to jest?

KIP, czyli karta informacyjna przedsięwzięcia jest bardzo ważnym dokumentem w procesie uzyskiwania pozwoleń na zbudowanie domu w obszarze chronionym. Zawiera kluczowe informacje na temat potencjalnej inwestycji i tego jaki może mieć wpływ na środowisko. Dopiero na podstawie KIP wszczyna się procedurę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Kartę informacyjną przedsięwzięcia dołącza się do wniosku o wydanie decyzji. Innymi słowy KIP służy do oceny wpływu inwestycji na środowisko. 

Karta informacyjna musi zawierać wszelkie informacje o czynnikach, które potencjalnie mogą wpłynąć na środowisko naturalne, w którym chcemy budować inwestycję. Dokument powinien być czytelny i ujmować konkretny opis działalności. Dzięki temu organy wydające decyzję będą miały bezproblemową identyfikację przedsięwzięcia. Jest to kluczowy element KIP. Oprócz tego w karcie informacyjnej muszą się znaleźć informacje dotyczące lokalizacji, skali interesu, stosowanej technologii, wielkości powierzchni oraz możliwego wpływu na najbliższą okolicę.

Kto sporządza kartę informacyjną przedsięwzięcia?

Kartę informacyjną przedsięwzięcia można sporządzić samodzielnie. Jednak działania trzeba poprzedzić szerokim rozeznaniem tematu. Bez większej znajomości możemy mieć problem z rzetelnym i szczegółowym stworzeniem KIP. Dlatego najlepiej zwrócić się do firmy zewnętrznej. Specjaliści stworzą precyzyjną kartę informacyjną, która będzie zawierać wszelkie niezbędne elementy. 

Kiedy karta informacyjna przedsięwzięcia jest potrzebna?

Jeśli przewidujesz, że planowana inwestycja może mieć znaczący wpływ na pobliskie otoczenie i środowisko, to musisz stworzyć kartę informacyjną przedsięwzięcia. Jest ona niezbędnym elementem każdej inwestycji, która może odbić na stanie otaczającej jej przyrody. Bez tego dokumentu nie można w ogóle zainicjować wybranej koncepcji. KIP przedkłada się razem z wnioskiem o decyzję środowiskową. Dopiero kiedy otrzymamy zielone światło możemy zacząć realne planowanie nieruchomości. W każdym innym przypadku przedsięwzięcie będzie nielegalnie, a my możemy ponieść duże kary.

Artykuł powstał przy współpracy ze specjalistami, którzy mogą pomóc Ci w sporządzeniu tego dokument. Dowiedz się więcej na: karta informacyjna przedsięwzięcia Bydgoszcz.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here