Czy najemca ma prawo zrobić remont generalny w lokalu?

0
459

Nie wszystkie mieszkania oferowane przez właścicieli na wynajem są w pełni umeblowane czy w dobrym stanie. W drugim przypadku może pojawić się wątpliwość, czy najemca może przeprowadzić remont generalny? Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od uzgodnień między stronami umowy najmu.

Obowiązki wynajmującego i najemcy w ustawie o ochronie lokatorów

Ustawa o ochronie lokatorów precyzuje obowiązki stron umowy najmu mieszkania. Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, to Twoją odpowiedzialnością jest:

  • zapewnienie sprawnego działania poszczególnych instalacji czy dźwigu osobowego – w razie konieczności powinieneś przeprowadzić niezbędne naprawy,
  • utrzymanie w należytym stanie i czystości pomieszczeń służących wszystkim mieszkańcom oraz otoczenia budynku,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg, posadzek, tynków czy wykładzin podłogowych – w razie takiej konieczności.

Występujesz w roli najemcy? Obowiązki lokatorów sprowadzają się przede wszystkim do naprawy i konserwacji m.in.:

  • podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych,
  • stolarki okiennej i drzwiowej,
  • wbudowanych mebli – dotyczy to także ich wymiany,
  • zabezpieczeń instalacji elektrycznej,
  • wanny, brodzika, umywalki czy baterii,
  • etażowego centralnego ogrzewania,
  • pieców węglowych – wraz z wymianą zużytych elementów.

Do zakresu obowiązków najemcy należy też dbanie o stan ścian. Malowanie czy tapetowanie to zatem prace, które powinien wykonać lokator.

Jeżeli jesteś najemcą, to – co do zasady – po opróżnieniu lokalu powinieneś go odnowić i dokonać napraw w wymienionym wyżej zakresie. W ten sposób spełnisz swoje obowiązki względem właściciela nieruchomości.

Kiedy najemca może przeprowadzić generalny remont w lokalu?

Kwestią podstawową jest ustalenie, jak należy rozumieć sformułowanie „generalny remont mieszkania”. Jego zakres obejmuje m.in. usunięcie podłóg i tynków oraz przygotowanie ścian do malowania. Co do zasady zatem przeprowadzenie generalnego remontu w mieszkaniu nie jest zadaniem należącym do najemcy – takie prace powinien przeprowadzić właściciel. Od tej reguły jest jednak wyjątek.

Ustawa o ochronie lokatorów przewiduje, że strony umowy najmu mogą modyfikować swoje prawa i obowiązki. Nie ma zatem przeszkód, aby to najemca wykonał gruntowny remont i następnie np. przez ustalony okres nie płacił czynszu. Takie rozwiązanie może być korzystne dla każdej ze stron umowy najmu. Na portalach ogłoszeniowych można znaleźć m.in. oferty mieszkań do wynajęcia w Warszawie, w których właściciele oferują barter – w zamian za remont proponują możliwość korzystania z mieszkania na atrakcyjnych warunkach. Dla bezpieczeństwa stron zarówno zakres remontu, jak i kwestia rozliczenia powinny zostać sprecyzowane w umowie.

Czasem z inicjatywą w zakresie przeprowadzenia remontu wychodzi lokator. Co w sytuacji, gdy nie uzgodni on z właścicielem zakresu prac lub nawet nie poinformuje go o wprowadzonych w lokalu zmianach? Ustawa o ochronie lokatorów przewiduje, że wówczas właściciel mieszkania może domagać się przywrócenia stanu poprzedniego, czyli usunięcia wprowadzonych ulepszeń.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here