Wynajem mieszkania – o czym powinien pamiętać właściciel?

0
304
Wynajem mieszkania – o czym powinien pamiętać właściciel?

Wynajem mieszkania, czyli udostępnienie lokalu osobie trzeciej za opłatą to dziś bardzo często stosowana forma dysponowania własnym lokalem mieszkalnym. W szczególności dotyczy on osób, które zdecydowały się na zakup inwestycyjny – tak, by w przyszłości czerpać z niego zyski. W takiej sytuacji nieruchomość pozostająca naszą własnością użytkowana jest przez najemcę, a my cieszymy się z tego tytułu dopływem gotówki. Jednak by w pełni bezpiecznie i legalnie korzystać z tego rodzaju przychodów należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

Umowa i jej zgłoszenie

Umowa, którą podpiszemy z najemcą to najważniejsza i niepomijalna część procesu wynajmowania lokalu. Zawiera ona wszystkie warunki ustalone z osobą, która zamieszka w lokalu. Oczywiście nie mogą się w niej znaleźć zapisy niezgodne z powszechnie obowiązującymi regulacjami. Jednak stosując prawo swobody zawierania umów należy zabezpieczyć swoje prawa w należyty sposób. W dokumencie powinien znaleźć się spis całego wyposażenia mieszkania, wraz z opisem jego stanu. Należy też pamiętać o ustaleniu dogodnego dla obu stron czasu wynajmu, terminu wypowiedzenia i wysokości kaucji zabezpieczającej interesy wynajmującego w przypadku uszkodzeń w lokalu. Umowę tą, po jej spisaniu i podpisaniu przez strony należy niezwłocznie zgłosić do urzędu skarbowego, gdyż od najmu obowiązkowo odprowadzany jest podatek.

Opłaty

Strony ustalają wysokość czynszu za najem oraz wysokość i terminy płatności wszystkich opłat związanych z lokalem, a także sposób i termin ich opłacania. Należy pamiętać, że prócz najważniejszej opłaty, która będzie naszym zarobkiem trzeba zapewnić regularne opłacanie czynszu do spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej, a także pokrywanie kosztów mediów (prąd, woda, ogrzewanie) oraz dodatkowych, jak abonament za dostęp do Internetu czy telewizję kablową. Warto zatem ustalić i wpisać w umowie kto, kiedy i w jaki sposób ma te opłaty regulować. Właściwe zadbanie o odpowiednie zapisy pozwoli nam spokojnie cieszyć się z realizacji umowy.

Zmiany w mieszkaniu

Każdy, kto przebywa w lokalu dłuższy czas może mieć chęć dostosowania go do swoich potrzeb. Dlatego też warto z góry ustalić jakie zmiany w mieszkaniu będzie mógł wykonać najemca bez każdorazowego konsultowania z wynajmującym. Może to dotyczyć np. zawieszenia obrazu czy wstawienia dodatkowych mebli. Przydatne może być wykonanie dokumentacji fotograficznej mieszkania przed wprowadzeniem się najemcy. Może ona posłużyć do ewentualnego skonfrontowania aktualnego stanu lokalu z pierwotnym podczas jego zdawania wynajmującemu.

Zwierzęta

Wielu z nas umila sobie życie obecnością w nim zwierząt. Warto pamiętać, że niektórzy pupile mogą powodować trwałe szkody w nieruchomości. Zdarzyć się może podrapanie mebli, podłogi czy nawet nieprzyjemny zapach, który trudno będzie potem usunąć. Dlatego trzeba zadbać o to, by ewentualne szkody powstałe w wyniku bytności zwierząt zostały przez najemcę usunięte lub wynagrodzone (np. rozliczone z kaucji).

Sposób kontaktu z najemcą

Jest to niedoceniana, a bardzo ważna kwestia, którą warto zabezpieczyć w umowie. Wpisanie ustalonego numeru telefonu i adresu e-mail pozwoli na to, by móc w razie konieczności kontaktować się z najemcą telefonicznie i wysyłać dokumenty np. dotyczące zmian w opłatach za media. Nie zaszkodzi też wpisanie zasady, że wszelka korespondencja będzie pozostawiana w skrzynce pocztowej – jeśli wolimy ten sposób komunikacji.

Pamiętajmy, że nawet najsympatyczniejszy najemca może chcieć wykorzystać wszelkie luki w umowie na swoją korzyść. By nie narazić się na straty warto, niezależnie od zaufania wobec lokatora naszego mieszkania zabezpieczyć się przed wszelkimi ewentualnościami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here