Ekoplaneta

Wyzwania, jakie stoją przed energetyką światowąProblemem współczesnego świata jest niewątpliwie racjonalne wykorzystywanie takich surowców jak ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel brunatny i kamienny, aby...